Subsidieregeling taaltrainingen

Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor de kosten van taaltrainingen van medewerkers.

De provincie komt met een nieuwe steunmaatregel voor bedrijven en organisaties. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor de opleidingskosten van medewerkers. Met ingang van 1 september gaat de maatregel van de provincie van start. De regelingen zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om in hun medewerkers te investeren.

Subsidie

De subsidieregeling arbeidsmarktopleiding stimuleert bedrijven en organisaties om te investeren in onderwijs van werkgever en werknemers. Daarmee wil provincie Fryslân de Friese arbeidsmarkt versterken en inzetten op een stijgende leercurve bij werkgever en werknemers.

De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70 procent van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van 4.000 euro. Organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, kunnen de regeling aanvragen. Dat zijn mkb-ondernemingen, maar ook andere organisaties.

De regelingen zijn vanaf 1 september 2020 aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Er is 300.000 euro subsidie beschikbaar en wie het eerst komt heeft de grootste kans op een plaats.

Vraag hier je subsidie aan