Wist u dat?

We u kunnen klaarstomen voor een toelatingsexamen voor het HBO of andere vervolgopleidingen?

Nieuws


6-11-2017 Taalcursussen 2018

Via www.detalenschool.nl/volwassenen kunt u zich inschrijven voor de algemene groepscursussen van 2018.

Via www.dctaleninstituut.nl/cursussen kunt u zich inschrijven voor de zakelijke groepstrainingen van 2018.

21-06-2016 Russisch

Per september 2016 biedt DC Taleninstituut ook cursussen Russisch aan.
Zie Cursussen, Groepscursussen, Lesrooster Particulier links in het menu

23-02-2016 Lesrooster groepscursussen voor september

Het lesrooster voor de groepscursussen die in september starten wordt in mei 2016 gepubliceerd. Zie Cursussen, Groepscursussen, Lesrooster Particulier / Lesrooster Zakelijk.

Wereldwijd dreigend tekort aan specialisten

Binnen 20 jaar heeft Europa een tekort aan 50 miljoen hoog opgeleide werknemers. In de strijd om toptalenten moeten bedrijven zich richten op de opkomende economieën. In landen als Rusland, Turkije en Brazilië stijgt het aantal afgestudeerden in hoog tempo, maar de matige beheersing van vreemde talen blijkt een belangrijke hindernis voor goede communicatie. Westerse bedrijven zouden niet-westerse werknemers een training in taalvaardigheid en cultuur moeten geven.

Nederlanders moeten hun Duits nodig bijspijkeren - Die Welt

Om de betrekkingen met Duitsland op niveau te houden, moeten Nederlanders beter Duits leren spreken en schrijven. Het is een misverstand te denken dat Engels genoeg is, volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De matige tot slechte beheersing van de Duitse taal leidt ertoe dat Nederland in de contacten met het buurland geen voorsprong meer heeft.

Bijlessen:

Wilt u de cijfers voor het laatste rapport verbeteren?
Neem nog een module bijles om het niveau van de talen Duits, Engels, Frans en Nederlands bij te spijkeren. De lessen kunnen in Drachten of bij u thuis worden gehouden.

Subsidieregeling prepare2start

Prepare2start is een subsidieregeling van NL EVD Internationaal. Prepare2start ondersteunt ondernemers die weinig of geen ervaring hebben met exporteren. U krijgt gratis advies bij het opstellen en uitvoeren van uw internationaliseringsplan voor een nieuw doelland of een nieuwe doelregio. Ook kunt u een bijdrage krijgen in de kosten van bepaalde activiteiten. Prepare2start is de opvolger van de PSB-regeling.