Niveaubepaling

Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen (links in het menu) en vaststellen welk niveau het beste bij u past.

Meer weten over de verschillende niveau's ? Klikt u dan op één van onderstaande links voor meer informatie:

>> Niveaubeschrijving A0 >> Niveaubeschrijving A1
>> Niveaubeschrijving A2 >> Niveaubeschrijving B1
>> Niveaubeschrijving B2 >> Niveaubeschrijving C1

Niveaubeschrijving B2

ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER

Spreken
Ik kan deelnemen aan een vlot en spontaan gesprek, en wel zo dat regelmatige interactie met moedertaalsprekers vlot mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied.  Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven
Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses.
Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning van of tegen een specifiek standpunt.  
Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef.

Lezen
Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij schrijvers een bijzondere houding of eigen standpunt innemen.
Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Luisteren
Ik kan een uitgebreid betoog en lezingen volgen en ik kan zelfs complexe redeneringen volgen, aangenomen dat het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Ik kan het meeste nieuws op tv en programma's over actuele zaken begrijpen.
Ik kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.