Niveaubepaling

Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen (links in het menu) en vaststellen welk niveau het beste bij u past.

Meer weten over de verschillende niveau's ? Klikt u dan op één van onderstaande links voor meer informatie:

>> Niveaubeschrijving A0 >> Niveaubeschrijving A1
>> Niveaubeschrijving A2 >> Niveaubeschrijving B1
>> Niveaubeschrijving B2 >> Niveaubeschrijving C1

Niveaubeschrijving C1

VAARDIGE GEBRUIKER

Spreken
Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden.
Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren.
Ik kan duidelijke gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

Schrijven
Ik kan mezelf in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en behoorlijk uitgebreid standpunten uiteenzetten.
Ik kan in een brief, een opstel of een verslag gedetailleerde uiteenzettingen schrijven over complexe onderwerpen en datgene wat ik als in het oog springende kwesties beschouw, benadrukken.
Ik kan verschillende soorten teksten schrijven in een zelfverzekerde, persoonlijke stijl die aangepast is aan de lezer die ik in gedachten heb.

Lezen
Ik kan lange en complexe, zakelijke  en literaire teksten begrijpen, en verschillende stijlniveaus onderkennen.
Ik kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

Luisteren
Ik kan een uitgebreide toespraak begrijpen, zelfs wanneer deze niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet en niet expliciet worden aangegeven.
Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma's en films begrijpen.