Privacyverklaring DC Taleninstituut

DC Taleninstituut (handelsnamen: DC Taleninstituut en De Talenschool), gevestigd aan De Strikel 21 te Nes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

DC Taleninstituut / De Talenschool
De Strikel 21
8494 PV Nes
085 401 34 77

KvK nummer 86531840

Bescherming persoonsgegevens

DC Taleninstituut / De Talenschool neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat hier zorgvuldig mee om. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Gegevens worden nooit aan derden verkocht en worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals docenten, vertalers, (virtueel) assistenten, de boekhouder en de belastingdienst.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DC Taleninstituut / De Talenschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons aanlevert.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortejaar
 • Opleidingsniveau (wordt gevraagd bij inschrijvingsformulier)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens

Wij verzamelen en slaan persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van nieuwsbrieven, en/of marketing voor Facebookadvertenties. Dit doen wij alleen met gegevens die verkregen zijn via het aanvragen van weggevers en/of trainingen, niet met gegevens die via ons contactformulier zijn verkregen. Indien je in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, dan kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan onze nieuwsbrief. Je gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd en worden niet bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsoftwareprogramma Mailchimp. Informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.
 • Je bedrijfsnaam, achternaam, adres en eventueel bankrekeningnummer worden gebruikt voor het afhandelen van jouw betaling of het versturen van facturen.
 • Je voornaam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer dat je invult bij een contactformulier, gebruiken wij om te kunnen antwoorden op je contactaanvraag. Wij slaan je gegevens op in ons cursusadministratiesysteem Viper of in een Excelbestand. In de e-mail waarin ons antwoord staat, wijzen wij je tevens op je recht je gegevens in te zien of te laten verwijderen uit Viper / Excel om te voldoen aan de wet AVG. Wij verwijzen u naar Viper voor informatie over het privacybeleid van Viper.
 • Na de aanvraag zullen we indien nodig contact met je opnemen om te verifiëren of er nog vragen zijn over een offerte.
 • Op ons inschrijfformulier voor taalcursussen vragen wij om je persoonsgegevens die wij tevens met je beoogde (externe) docent communiceren. Het doel hiervan is tweeledig: de docent kan met informatie over je leeftijd, opleiding en praktijkervaring zich optimaal voorbereiden op de cursus. Tijdens een cursus kan een docent direct contact met je opnemen in geval van calamiteiten.
 • Voor de organisatie, de taaltrainingen en vertalingen werkt DC Taleninstituut / De Talenschool samen met externe partijen (derden).
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wij maken gebruik van Microsoft Office en het Cloud-systeem ‘One Drive’.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, dan zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd. Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, bewaren wij de gegevens in ons boekhoudsysteem tenminste 7 jaar. Ook de gegevens uit ons CRM-systeem bewaren wij tenminste 7 jaar. Wij hebben het recht om, indien wettelijk verplicht, deze gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven hierbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij, in bepaalde gevallen, je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Indien wij de opdracht krijgen een tekst te vertalen waarin persoonsgegevens staan, verwijder deze dan, of maak deze ter bescherming van je privacy zwart.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dctaleninstituut.nl. In geval van een ernstige datalek wordt er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Als wij cookies gebruiken, dan gebruiken wij functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat waar je onze website mee bezoekt. Deze gebruiken of zullen wij gebruiken uit een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast kunnen wij cookies plaatsen die je surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Het gaat om onder andere cookies van Facebook om ervoor te zorgen dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door DC Taleninstituut / De Talenschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dctaleninstituut.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.